Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης ‘’ Διαμορφώνοντας τους δια βίου αναγνώστες και μαθητές μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού’’

Published in News

Η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE L.I. LTD, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου "Lifelong Readers 2.0" το οποίο στοχεύει στην προώθηση κοινοτήτων ανάγνωσης μέσω των τεχνολογιών Web 2.0 ...

Read more...

Lifelong Readers 2.0

Published in Projects

Innovade in collaboration with LMETB from Ireland and partners from Portugal, Greece, Italia and Romania have been awarded the project Lifelong Readers 2.0, under the ERASMUS+ Strategic Partnerships programme of the European Commission.

Read more...

Preparing Teachers to Teach with ICT

Published in Projects

The purpose of this project was to transfer innovation from the world leading institution in learning design (Open University UK) and to better prepare teachers and trainers in integrating ICT in teaching and training in innovative ways.

Read more...

Alphabets of Europe – AlphaEU

Published in Projects

The AlphaEU project aims to promote the acquisition of multilingual awareness and language skills of pre-schoolers in various European countries, by developing, piloting, and implementing digital alphabet books and alphabet-related games and interactive activities. Targeted alphabets/languages include: English, German, Greek, Italian, Portuguese, and Romanian. Bringing very young children into contact with foreign languages may result in faster language learning, improved mother tongue skills, and better performance in other areas.

Read more...

Lifelong Readers (LiRe)

Published in Projects

As both literacy and lifelong learning are closely related to reading, the LiRe project aspires to bring about positive change in both areas, through coordinated efforts and collaboration in the field of reading promotion at the European level. The Lifelong Readers (LiRe) project aims, (i) to convince stakeholders about the need to devote more time and effort to reading promotion and to place reading for pleasure at the centre of their policies, approaches and practices, (ii) to provide stakeholders with guidance, training, and an array of tools for reading promotion in the primary school, and (ii) to initiate change by implementing reading promotion programmes in all participating countries.

Read more...

Science Fiction in Education

Published in Projects

The SciFiEd project focuses on providing teachers with tools, training, and guidance that will assist them in enhancing their teaching, making science more attractive to students, connecting it with real-life issues such as the environment, and providing girls and other marginalised groups access to science. The central project idea is to achieve this by incorporating Science Fiction in science teaching.

Read more...
Subscribe to this RSS feed