Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης ‘’ Διαμορφώνοντας τους δια βίου αναγνώστες και μαθητές μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού’’

Published in News

Η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE L.I. LTD, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου "Lifelong Readers 2.0" το οποίο στοχεύει στην προώθηση κοινοτήτων ανάγνωσης μέσω των τεχνολογιών Web 2.0 ...

Read more...

Lifelong Readers 2.0

Published in Projects

Innovade in collaboration with LMETB from Ireland and partners from Portugal, Greece, Italia and Romania have been awarded the project Lifelong Readers 2.0, under the ERASMUS+ Strategic Partnerships programme of the European Commission.

Read more...
Subscribe to this RSS feed