Διεθνές Συνέδριο «Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης»

Published in News

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET,  σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων INNOVADE, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης (ΜΔΜ) όπου θα συμμετάσχουν φορείς από την Ευρώπη και την Κύπρο.

Read more...

Mediterranean Migration Network

Published in Projects

The Mediterranean Migration Network (MMN) was established within the framework of the project “Establishment of multilateral networks with countries in the Mediterranean region” (Action E2, European Integration Fund for Third Country Nationals, Annual Programme 2012). The project was co-funded by the European Integration Fund for Third Country Nationals (95%) and the Republic of Cyprus (5%). The Mediterranean Migration Network currently has more than 200 active members collaborating and exchanging ideas on issues and initiates concerning migration and integration.

Read more...

Mediterranean Migration Network International Conference

Published in News

The Mediterranean Migration Network (MMN) held its annual International Conference, on Friday June 20th,2014, at the University of Nicosia, under the general title “Migration and Integration: the role of social services”.  The conference aimed at presenting the role of social services as an effective integration medium for migrants in the local EU communities, and to discuss the challenges the services face in in fulfilling this role. Participants in the conference included representatives from public services, embassies, civil society organizations, academics, international organizations and agencies, and the general public.

Read more...
Subscribe to this RSS feed