Ενημερωτικo Δελτιο SciFun

Το έργο SciFUN είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της εμπλοκής των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση και επιπλέον, να κάνει την εκμάθηση των Φυσικών Επιστήμων πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα. Επίσης, στοχεύει να αυξήσει τα κίνητρα και την επίδοση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη για μία καλύτερη συμμετοχή των μαθητών τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.

Κάντε κλικ παρακάτω για να μάθετε περισσότερα!

Ενημερωτικό Δελτίο

 

This project has been funded with support from the European Commission. This website and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project number: 2015-1-RO01-KA201-015016]

Additional Info

Website:
www.scifun.eu