InTraRed: Ενισχύοντας τη διαχείριση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξειδικευμένη παροχή ΕΕΚ για ταχεία αποκατάσταση της κατάστασης COVID-19

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19 πολλές εταιρίες αναγκάστηκαν να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν επιχειρηματικά, καθιστώντας την καινοτομία μέρος της σχέσης τους με τους εργαζόμενους, εξωτερικούς συνεργάτες, ακόμη και τους πελάτες. Η ικανότητα δημιουργίας νέων δεσμών με αυτές τις ομάδες και η προσφορά νέων λύσεων είναι το κλειδί για την οικονομική επανενεργοποίηση και ακόμη και την επιβίωση πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεμονωμένων εμπόρων.

Ταυτόχρονα, η κρίση του κορονοϊού επιτάχυνε σημαντικά την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω της πανδημίας, τόσο οι εταιρείες όσο και οι επαγγελματίες της ΕΕΚ έχουν ξαφνικά στραφεί σε διαδικτυακή και εξ αποστάσεως μάθηση για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στη γνώση, την κατάρτιση και την επικοινωνία, αποδεικνύοντας τον θεμελιώδη ρόλο της ηλεκτρονικής μάθησης ως εξαιρετικής πηγής ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών.

Ανταποκρινόμενο σε αυτές τις προκλήσεις, το έργο InTraRed αναπτύσσει υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένη εκπαίδευση για να υποστηρίξει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και επικεφαλής επιχειρήσεων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να χτίσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες στη διαχείριση καινοτομίας, εξοπλίζοντας κατάλληλα τους επαγγελματίες της ΕΕΚ για την παροχή ενός νέου προγράμματος σπουδών διαχείρισης καινοτομίας και καθοδήγηση της ομάδας πελατών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ως προκαταρκτικό βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης του επερχόμενου εκπαιδευτικού υλικού υψηλού αντίκτυπου, η κοινοπραξία δημοσίευσε μια Έκθεση για να συνοψίσει τα βασικά ευρήματα της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών που πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη ως βασικό επιταχυντή καινοτομίας, τις πολύπλευρες προκλήσεις που έφερε ο COVID-19.

Η έκθεση, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του έργου, παρουσιάζει τις απόψεις των ιδιοκτητών και των επικεφαλής επιχειρήσεων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία σχετικά με παράγοντες καινοτομίας και βασικά στοιχεία που σχετίζονται με την επιτυχή διαχείριση καινοτομίας με τη μορφή ενός σχετικού καταλόγου συστάσεων που επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν και να αναπτύξουν καινοτόμες δομές με ρεαλιστικούς όρους υπό το φως των νέων σεναρίων.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και οι πόροι που θα δημιουργηθούν θα είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν μέσω μιας πλατφόρμας μάθησης φιλικής προς τις κινητές συσκευές, η οποία θα δημιουργηθεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης και της εμπλοκής παρέχοντας άμεση πρόσβαση. Ακολουθήστε την εξέλιξη του έργου τους επόμενους μήνες στη διεύθυνση www.intrared.eu.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο ή θέλετε να εμπλακείτε στις ομάδες ενδιαφερομένων του, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 22 001 990 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και διαρκεί 24 μήνες από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

 

Additional Info

Website:
https://intrared.eu
Tagged under :