Οι μαθητές του «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ» μας λένε πώς αισθάνονται!

Στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ» έχουν σχηματιστεί τμήματα ελληνομάθειας στη σχολική βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Τα τμήματα οργανώθηκαν σε δύο γλωσσικά επίπεδα. Ένα από αυτά τα τμήματα θέλησε να εκφράσει την εμπειρία του από τη διδασκαλία των Ελληνικών μέσα από ένα βίντεο.

Μάθετε περισσότερα για το έργο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.geiaxara.eu

Additional Info

Website:
www.geiaxara.eu
Tagged under :