Εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης ‘’Εκμάθηση των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση τεχνολογίας’’

Η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE L.I. LTD, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "SciFUN" το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της εμπλοκής των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση και επιπλέον να κάνει την εκμάθηση τους πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, διοργάνωσε στις 08 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Καθαρής - Δημήτρη Λιπέρτη σεμινάριο κατάρτισης με θέμα " Εκμάθηση των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση τεχνολογίας ".

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης παρουσιάστηκαν τεχνικές υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση Web 2.0 τεχνολογιών στις τάξεις τους αλλά και διάφορες καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές καθώς και στρατηγικές υλοποίησης προς την κλιμακωτή, συστηματική και βιώσιμη χρήση των ΤΠΕ τα οποία θα αυξήσουν τα κίνητρα και την επίδοση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες.

Additional Info

Website:
scifun.eu