Συμφωνια Επιδοτησης Εργου για την αναβαθμιση και επικαιροποιηση του Ενημερωτικου Οδηγου για ΥΤΧ με γενικες πληροφοριες για την Κυπρο

Υπογράφηκε στις 09/12/2016 η Συμφωνία Επιδότησης μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως Υπεύθυνης Αρχής για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Τελικού Δικαιούχου INNOVADE LI LTD για το έργο «Ενημερωτικός Οδηγός για ΥΤΧ με γενικές πληροφορίες για την Κύπρο».

Πρόκειται για έργο που στοχεύει στην αναβάθμιση, επικαιροποίηση και έκδοση του ενημερωτικού οδηγού για την Κύπρο, ο οποίος είχε εκδοθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, μεταφρασμένος σε έξι γλώσσες, καθώς και στη διάχυσή του τόσο στην Κύπρο όσο και σε Πρεσβείες / Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας που βρίσκονται σε χώρες καταγωγής ΥΤΧ. Το περιεχόμενο του οδηγού θα αφορά στην ενημέρωση των ΥΤΧ σε θέματα που αφορούν στην Κύπρο ως χώρα υποδοχής, πριν από την αναχώρησή τους για αυτή ή / και σε πρώιμο στάδιο κατά την άφιξή τους σε αυτή και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση τους ή και απασχόληση τους ή / και η κοινωνική ένταξη τους κ.ά.

Η συμφωνία έχει προϋπολογισμό €69.962,91 και θα υλοποιηθεί σε περίοδο διάρκειας 12 μηνών, με Τελικό Δικαιούχο την INNOVADE LI LTD και εταίρο την CARDET LTD.

Ο Τελικός Δικαιούχος του έργου έχει επιλεγεί μέσω διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, η οποία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το εν λόγω Ταμείο της ΕΕ και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Additional Info

Website:
http://innovade.eu/