Πόσο καλά γνωρίζεις ελληνικά; Μάθε παίζοντας!

Published in News

Στο πλαίσιο του έργου ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ, το οποίο προσφέρει μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ανήλικους ΥΤΧ, έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία από παιγνιώδεις γλωσσικές δραστηριότητες, όπως κουίζ και ασκήσεις αντιστοίχισης, για δύο γλωσσικά επίπεδα.

Read more...

4th iDecide newsletter

Published in News

Welcome to issue number 4 of the iDecide Project Newsletter. In this issue, you will see details of the progress of the iDecide project so far and what is currently happening ...

Read more...

IDPBC Newsletter 4

Published in News

The European project Identity and Diversity Picture Book Collection (IDPBC) strives to empower children from disadvantaged backgrounds to see themselves in the curriculum, enable all children to function within diverse / multicultural educational environments, and prepare teachers to teach diverse learners.

Read more...

LiRe2.0 Newsletter 5

Published in News

The project dispels the widespread notion that technology is the enemy of reading. In fact, LiRe2.0 is based on the opposite assumption: Innovative use of ICT based, open educational practices and resources that link up informal, non formal, and formal reading/learning, can play a significant role in enchasing people’s reading attitudes ...

Read more...
Subscribe to this RSS feed