Διεθνές Συνέδριο «Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης»

Published in News

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET,  σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων INNOVADE, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης (ΜΔΜ) όπου θα συμμετάσχουν φορείς από την Ευρώπη και την Κύπρο.

Read more...

MuNet - European Municipalities Network

Published in Projects

The aim of the Action is to exchange information and best practices with Mediterranean countries and Member States of the European Union (EU), and particularly their Local Authorities, which face similar challenges in respect to the management and the integration of Third Country Nationals in their local communities.

Read more...

Guide for Migrants Returning to their Countries

Published in Projects

The project developed an Origin Guide, addressed to migrants living in Cyprus and who were about to return to their country of origin. The target countries were Syria, Sri Lanka, Philippines, Pakistan, India, and Bangladesh. The primary objective of the guides is to help migrants, returning to their country of origin, to re-integrate to their local society and labour market.

Read more...

Information Guide on Cyprus for migrants

Published in Projects

The Cyprus Information Guide was developed to provides general information on Cyprus and is addressed to new migrants coming in the country. It is envisioned to have positive impact on the integration process of the migrants and help them learn basic aspects of local culture and history. The Guide will help migrants to understand their rights and responsibilities and identify opportunities for employment, access to education, health care, social security and increase their civic engagement.

Read more...

Mediterranean Migration Network

Published in Projects

The Mediterranean Migration Network (MMN) was established within the framework of the project “Establishment of multilateral networks with countries in the Mediterranean region” (Action E2, European Integration Fund for Third Country Nationals, Annual Programme 2012). The project was co-funded by the European Integration Fund for Third Country Nationals (95%) and the Republic of Cyprus (5%). The Mediterranean Migration Network currently has more than 200 active members collaborating and exchanging ideas on issues and initiates concerning migration and integration.

Read more...
Subscribe to this RSS feed